Monday, 10 October 2011

Tafsir Al Aisar - 7 JilidKeterangan Produk:1 - Menjelaskan kalimah demi kalimah secara literal menurut kaedah bahasa 'Arab.

2 - Kemudian, setiap ayat ditafsirkan dengan bentuk penafsiran yang umum/global. Penafsiran bagi setiap ayat dihubungkan dari satu ayat ke satu ayat.

3 - Penafsiran dikuatkan dengan hadis-hadis dan atsar-atsar (riwayat yang bersandarkan kepada penafsiran para sahabat). Sebahagian besar penjelasan disertakan nota kaki yang baik sebagai rujukan sumber dan penjelasan yang lebih terperinci.

4 - Setiap penjelasan dan penafsiran diberikan kesimpulan dan pelajaran yang terkandung daripada ayat yang ditafsirkan.

Harga: 850.00
Harga promosi: RM550.00

No comments:

Post a Comment