Monday, 10 October 2011

Syarah Riyadhus Salihin- 5 jilidKeterangan Produk:Buku Syarah Riyadhus Shalihin ini merupakan terjemahan dari kitab aslinya berjudul Bahjatun Nazdziriin syarhi Riyadadhis Shaalihin yang ditulis oleh Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, yang merupakan penjelasan daripada hadits-hadits yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi -rahimahullah-. Buku Riyashus Shalihin ini adalah sebuah kitab yang memuatkan berbagai masalah penting agama Islam baik aqidah, manhaj, tauhid, Ibadah mahupun akhlaq, yang kemudian disyarah/diperjelas agar mudah difahami dan diamalkan kandungan-kandungan ilmu yang tercakup didalamnya setelah dipisahkan hadist yang shahih dan dhaif.

Harga: 500.00
Harga promosi: RM325.00

No comments:

Post a Comment